Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

211 18 24 762


post img

Διδασκόμενα Μαθήματα

Καλύπτουμε πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα της Α' Γυμνασίου παρέχοντας στους μαθητές ασφάλεια, μάθηση, γνώση και αυτοπεποίθηση:

  • Μαθηματικά
  • Αρχαία
  • Έκθεση
  • Ομήρου Οδύσσεια


Χρησιμοποιούμενα Βιβλία

Καλύπτουμε πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα της Α' Γυμνασίου παρέχοντας στους μαθητές ασφάλεια, μάθηση, γνώση και αυτοπεποίθηση:

  • Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου
  • Αρχαία Α΄ Γυμνασίου
  • Έκθεση Α΄ Γυμνασίου
  • Ομήρου Οδύσσεια Α΄ Γυμνασίου