Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

211 18 24 762


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ACCA

Στη Σχολή μας αναλαμβάνουμε τη προετοιμασία των σπουδαστών Ορκωτών Λογιστών για όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για την πιστοποίηση του ACCA - (Association of Chartered Certified Accountants) με εξατομικευμένη μάθηση σε ολιγομελή τμήματα.

Εισηγητές Καθηγητές πανεπιστημικού επιπέδου με μεταπτυχιακή κατάρτιση, κάτοχοι επαγγελματικών τίτλων και πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελμτική εμπειρία ως Λογιστές & Ορκωτοί Λογιστές, ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε σπουδαστή ενημώνεται για τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε σπουδαστή, ώστε σε συνεργασία μαζί του, να οργανωθεί η διδακτέα ύλη και η διδιακτική μεθοδολογία με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Οργάνωση Τμημάτων
Ο καθηγητής ενημώνεται για τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε σπουδαστή, ώστε σε συνεργασία μαζί του, να οργανωθεί η διδακτέα ύλη και η διδιακτική μεθοδολογία με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Το ωράριο, η διάρκεια και η συχνότητα των μαθημάτων καθορίζονται από κοινού με τον σπουδαστή, ώστε να εξυπηρετούνται οι προσωπικές ανάγκες και να διασφαλίζεται η απόλυτη επιτυχία.

Τμήματα μέχρι 8 ατόμων
Τα μαθήματα διεξάγονται ταυτόχρονα στην Αγγλική & Ελληνική Γλώσσα για κατανόηση και αφομοίωση της διδακτέας ύλης.

 • Fundamental papers
 • F1 Accountant in Business
 • F2 Management Accounting
 • F3 Financial Accounting
 • F4 Corporate and Business Law (GR)
 • F5 Performance Management
 • F6 Taxation (GR)
 • F7 Financial Reporting
 • F8 Audit and Assurance
 • F9 Financial Management
 • Professional papers
 • P1 Governance, Risk and Ethics
 • P2 Corporate Reporting
 • P3 Business Analysis
 • Options
 • P4 Advanced Financial Management
 • P5 Advanced Performance Management
 • P6 Advanced Taxation
 • P7 Advanced Audit and Assurance

Παρέχονται:
Syllabus and study guides, Pass Papers, σημειώσεις και υποστηρικτικό υλικό .


Πλεονεκτήματα πιστοποίησης επαγγελματικού τίτλου ACCA
Η φήμη του ACCA στηρίζεται σε 100 χρόνια εμπειρίας στην απονομή τίτλων πιστοποίησης προσόντων στον τομέα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

 • επιστημονική κατάρτιση
 • επαγγελματικές ευκαιρίες & καταξίωση
 • εξειδικευμένες γνώσεις για το επάγγελμα του μέλλοντος