Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

211 18 24 762


Διδασκόμενα Μαθήματα

Στόχος: Πρακτική Εμπειρία και κατάρτιση στη λογιστική παρακολούθηση των μηχανογραφημένων Βιβλίων Γ’ Κατηγορίας και κατάρτιση στις σύγχρονες απαιτήσεις του βοηθού λογιστή.

Απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών Οικονομικών, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών αλλά και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

Όλοι οι εισηγητές είναι πανεπιστημιακού επιπέδου με μεταπτυχιακή κατάρτιση και πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία ως Λογιστές, Φοροτεχνικοί και Ορκωτοί Λογιστές.

Το πρόγραμμα περιέχει τις εξής ενότητες:

  • Έσοδα – Έξοδα (Εγγραφές στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων- Διαφορές Β’ & Γ’ Κατηγορίας).
  • Εμπορική Διαχείριση (Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αξιόγραφα, Αγορές, Πωλήσεις - Πρόγραμμα Κεφάλαιο 4 Altec).
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ’ Κατηγορίας Βιβλία - Κεφάλαιο 4 Altec.
  • Μισθοδοσία (Εγγραφή Μισθοδοσίας – Φ.Μ.Υ.- Φορολογική Νομοθεσία).
  • Ε.Γ.Λ.Σ - Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων– Ανάλυση και εφαρμογή με εγγραφές παραστατικών.
  • Δηλώσεις απόδοσης Φόρου Εργολάβων, Φ.Μ.Υ., Ελευθέρων Επαγγελματιών & Φ.Π.Α.
  • Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις, Intrastat, Listing και Εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.
  • Εργασίες Ελέγχου πριν την εκτύπωση του Ισοζυγίου Γενικού & Αναλυτικών Καθολικών.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης του Σεμιναρίου.
Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί 100% μέσω ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,45%.