Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

211 18 24 762


Το Σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, βοηθούς λογιστών, απόφοιτους σχολών οικονομικών, λογιστικής, διοίκησης επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τη λογιστική επιστήμη και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.Σκοπός είναι η πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων στις εγγραφές τέλους χρήσης και τον ισολογισμό εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με τη χρήση του λογιστικού προγράμματος KEFALAIO ERP της Altec.

Εισηγητές
Πανεπιστημιακού επιπέδου με μεταπτυχιακή κατάρτιση και πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία ως Λογιστές, Φοροτεχνικοί και Ορκωτοί Λογιστές.


Το πρόγραμμα περιέχει τις εξής ενότητες

  • Εργασίες τέλους χρήσης
  • Φορολογία εταιρειών
  • Απογραφές
  • Αποσβέσεις
  • Βιβλίο Παγίων- Αποσβέσεις
  • Εκκαθαριστική Φ.Π.Α
  • Ισολογισμός
  • Πρακτική Εφαρμογή

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν δωρεάν χρήσιμα αρχεία υποστηρικτικού υλικού & υπολογισμού σε excel.
Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης του Σεμιναρίου.
Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί 100% μέσω ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,45%.