Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

211 18 24 762


post img

Διδασκόμενα Μαθήματα

Καλύπτουμε πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα της Β' Γυμνασίου παρέχοντας στους μαθητές ασφάλεια, μάθηση, γνώση και αυτοπεποίθηση:

  • Φυσική
  • Μαθηματικά
  • Αρχαία
  • Έκθεση
  • Χημεία


Χρησιμοποιούμενα Βιβλία

Καλύπτουμε πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα της Β' Γυμνασίου παρέχοντας στους μαθητές ασφάλεια, μάθηση, γνώση και αυτοπεποίθηση:

  • Φυσική Β΄ Γυμνασίου
  • Μαθηματικά B΄ Γυμνασίου
  • Αρχαία B΄ Γυμνασίου
  • Έκθεση B΄ Γυμνασίου
  • Χημεία B΄ Γυμνασίου