Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

211 18 24 762


post img

Διδασκόμενα Μαθήματα

Καλύπτουμε πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα της Β' Λυκείου παρέχοντας στους μαθητές ασφάλεια, μάθηση, γνώση και αυτοπεποίθηση:

 • Φυσική Κατεύθυνσης
 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης
 • Γεωμετρία
 • Άλγεβρα
 • Αρχαία-Αντιγόνη
 • Έκθεση


Χρησιμοποιούμενα Βιβλία

Καλύπτουμε πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα της Β' Λυκείου παρέχοντας στους μαθητές ασφάλεια, μάθηση, γνώση και αυτοπεποίθηση:

 • Φυσική Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου Τόμος Α'
 • Φυσική Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου Τόμος Β΄
 • Μαθηματικά Β΄ Λυκείου
 • Αντιγόνη Β΄ Λυκείου
 • Θεματογραφία Β΄ Λυκείου
 • Έκθεση Β΄ Λυκείου