Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

211 18 24 762


Σεμινάριο Τραπεζικες Υπηρεσιες
Certified Banking Executive II - CBE II.

Στέλεχος Τραπεζικών Υπηρεσιών CBE I.

Το CBE I δημιουργήθηκε από την ACTA, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού χώρου. Αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση στις κυριότερες τραπεζικές εργασίες και οι κάτοχοι της πιστοποίησης θα αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να ασκήσουν με επιτυχία τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν στο επίπεδο των απλών τραπεζικών εργασιών, ενώ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερη εξέλιξη στον τραπεζικό κλάδο.


Στόχος του προγράμματος είναι:


  • Η παροχή θεμελιωδών γνώσεων στη χρηματοοικονομική επιστήμη.
  • Η απόκτηση σφαιρικής γνώσης για τις τραπεζικές εργασίες.
  • Η εξοικείωση με τις βασικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές έννοιες.
  • Η απόκτηση των αναγκαίων βάσεων για περαιτέρω εξειδίκευση και εμβάθυνση σε συγκεκριμένους χρηματοπιστωτικούς τομείς.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 2 ερωτήσεις ανάπτυξης. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.