Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

211 18 24 762


Certified Computer Expert - CCE Πιστοποιημένος χρήστης Προχωρημένων Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

To Certified Computer Expert (CCE) αποτελεί την αξιόπιστη απόδειξη για την επαγγελματικού επιπέδου γνώση χρήσης Η/Υ.


Eνότητες:

  • Επεξεργασία Κειμένου – Word 2007.
  • Υπολογιστικά Φύλλα – Excel 2007.
  • Βάσεις Δεδομένων – Access 2007.
  • Παρουσιάσεις – Power Point 2007.


Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ένα σενάριο 20 βημάτων ανά ενότητα. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά ανά ενότητα. Ποσοστό επιτυχίας 70%.