Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

211 18 24 762


Σεμινάριο Δακτυλογράφου. Certified Administrative Professional Greek-English Typist (CAPGrEnT). Πιστοποιημένος Δακτυλογράφος Τυφλού Ελληνοαγγλικού Πληκτρολογίου.

Με την εξάπλωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι γραφομηχανές παραγκωνίστηκαν και χρησιμοποιούνται πλέον ως μέσον σε περιόδους και καταστάσεις κρίσης και εκτάκτου ανάγκης (πολεμικές ανταποκρίσεις, σεισμοί κ.α.). Η ορθή όμως πληκτρολόγηση, η ακρίβεια και πάνω από όλα η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων παραμένουν υψίστης σημασίας. Εκδοτικοί οίκοι, εφημερίδες, εκπαιδευτικοί οργανισμοί παραγωγής ύλης σημειώσεων, εθνικά τυπογραφεία, πάσης φύσεως τυπογραφικές μονάδες, μονάδες δακτυλογράφησης μεγάλου όγκου εγγράφων όπως τα δικαστήρια, οργανισμοί αταχωρήσεων δεδομένων και πλήθος άλλων επιχειρήσεων αναζητούν επαγγελματίες δακτυλογράφους, που θα τους εξασφαλίσουν παραγωγικότητα, ακρίβεια και υψηλό επαγγελματισμό κατά την συνεργασία μαζί τους.


Τα ελληνικά ως γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως γλώσσα-βάση των επιστημών, ως γλώσσα πολιτισμού και βάση πολλών άλλων γλωσσών, είναι μία από αυτές που αναζητούνται από τα γερμανικά, αγγλικά, ολλανδικά, ιταλικά, τούρκικα, ρώσικα κ.ά. πιεστήρια για την αναπαραγωγή βιβλίων, μελετών, συγγραμμάτων, αποφάσεων της Ε.Ε., κ.λπ., και που δεν ικανοποιούνται από μία απλή δήλωση ικανότητας και γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών του υποψήφιου εργαζομένου ή εξωτερικού συνεργάτη.


Η ACTA ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς για παραγωγή και αναπαραγωγή της ελληνικής γραμματείας, των γραπτών ελληνοαγγλικών συνεννοήσεων του εμπορικού κόσμου, αλλά και της επιστημονικής κοινότητας, καλύπτει αυτό το κενό, εξασφαλίζοντας στο μέγιστο τις συνεργασίες αυτές, διοχετεύοντας επαγγελματίες δακτυλογράφους στην αγορά εργασίας.


Σε ποιους απευθύνεται:


Το CAPGrEnT απευθύνεται σε Γραμματείς, Στελέχη και Υπαλλήλους Γραφείου του ιδιωτικού, του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που δακτυλογραφούν κείμενα, εργάζονται σε μονάδες παραγωγής δακτυλογραφήσεων, καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν στον επαγγελματικό τους χώρο απομαγνητοφωνήσεις και δακτυλογραφήσεις από ιδιώτες ή κρατικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.


Το CAPGrEnT πιστοποιεί, μεταξύ άλλων, ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση:


  • Να δακτυλογραφεί με ορθότητα και ακρίβεια πάσης φύσεως κείμενα της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
  • Να διασφαλίζει το Απόρρητο των Εγγράφων και την Ασφαλή Διακίνησή τους.
  • Να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της Μονάδας Παραγωγής της Γραμματείας.
  • Να λειτουργεί εντός των πλαισίων οργάνωσης των εκάστοτε διοικητικών δομών.
  • Να τηρεί έναν αυστηρό κώδικα ηθικής και δεοντολογίας.

Στόχος του Προγράμματος είναι Η ανάδειξη της ειδικότητας των δακτυλογράφων με ποιοτικούς και διεθνώς αποδεκτούς όρους. Ο πιστοποιημένος είναι υπεύθυνος για την ορθή πληκτρολόγηση, διόρθωση και επιμέλεια των εγγράφων που του παραδίδονται από τον Οργανισμό/Επιχείρηση /Ιδιώτη για τον οποίο εργάζεται ως υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας, διασφαλίζοντας το απόρρητο των εργασιών και των εγγράφων.


Αξιολόγηση του Υποψηφίου
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο φάσεις εξεταστικής διαδικασίας, τη θεωρητική και την πρακτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο φάσεων της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.


"Η ταχύτητα είναι εξαιρετική, αλλά η ακρίβεια είναι το παν."
~Ξενοφών~