Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

211 18 24 762


post img

Διδασκόμενα Μαθήματα

Καλύπτουμε πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα της Γ' Γυμνασίου παρέχοντας στους μαθητές ασφάλεια, μάθηση, γνώση και αυτοπεποίθηση:

  • Φυσική
  • Μαθηματικά
  • Αρχαία
  • Έκθεση
  • Χημεία


Χρησιμοποιούμενα Βιβλία

Καλύπτουμε πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα της Γ' Γυμνασίου παρέχοντας στους μαθητές ασφάλεια, μάθηση, γνώση και αυτοπεποίθηση:

  • Φυσική Γ΄ Γυμνασίου
  • Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου
  • Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου
  • Έκθεση Γ΄ Γυμνασίου
  • Χημεία Γ΄ Γυμνασίου