Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

211 18 24 762


post img

Διδασκόμενα Μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Καλύπτουμε πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα της Γ' Λυκείου παρέχοντας στους μαθητές ασφάλεια, μάθηση, γνώση και αυτοπεποίθηση:

 • Αρχαία
 • Λατινικά
 • Λογοτεχνία
 • Ιστορία


Χρησιμοποιούμενα Βιβλία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Καλύπτουμε πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα της Γ' Λυκείου παρέχοντας στους μαθητές ασφάλεια, μάθηση, γνώση και αυτοπεποίθηση:

 • Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γνωστό
 • Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Άγνωστο
 • Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Κείμενα
 • Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γραμματική
 • Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
 • Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διδασκόμενα Μαθήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Καλύπτουμε πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα της Γ' Λυκείου παρέχοντας στους μαθητές ασφάλεια, μάθηση, γνώση και αυτοπεποίθηση:

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)


Χρησιμοποιούμενα Βιβλία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Καλύπτουμε πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα της Γ' Λυκείου παρέχοντας στους μαθητές ασφάλεια, μάθηση, γνώση και αυτοπεποίθηση:

 • Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γνωστό
 • Φυσική Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Α Μέρος
 • Φυσική Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Μέρος
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)

Διδασκόμενα Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Καλύπτουμε πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα της Γ' Λυκείου παρέχοντας στους μαθητές ασφάλεια, μάθηση, γνώση και αυτοπεποίθηση:

 • Έκθεση
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας


Χρησιμοποιούμενα Βιβλία Γενικής Παιδείας

Καλύπτουμε πλήρως τα διδασκόμενα μαθήματα της Γ' Λυκείου παρέχοντας στους μαθητές ασφάλεια, μάθηση, γνώση και αυτοπεποίθηση:

 • Έκθεση Γενικής Παιδείας
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας